esSeF

Science Fiction & Fantasy boeken

esSeF
Conditie van de boeken
Nadere uitleg over de staat van boeken en benamingen van soorten defecten

* = 'Leesexemplaar'; defect kort omschreven
** = matige 2e hands conditie
*** = redelijke 2e hands conditie
**** = goede 2e hands conditie
***** = zeer goede 2e hands conditie / als nieuw
****** = gegarandeerd nieuw en ongelezen

* = 'Leesexemplaar'; defect kort omschreven: Boeken met ernstige defecten. Nadere uitleg is niet uitvoerig nodig, omdat het defect of de defecten kort zijn omschreven bij het object. Wel van belang om te melden is dat het hier vrijwel zonder uitzonderingen (99,99 %) gaat om boeken waarvan de (roman)teksten compleet aanwezig zijn. Het zijn dus 'leesexemplaren' en u kunt er dus van op aan dat u niets van het verhaal hoeft te missen! Het zijn zonder uitzondering boeken zonder (economische) verzamelwaarde, behalve in geval van echt oude boeken, waarbij er natuurlijk altijd wel sprake is van een bepaalde 'restwaarde'. Ook alle afgeschreven bibliotheek exemplaren vallen in deze categorie; ze zijn aangegeven met de term "ex-bibliotheek". ex-bieb boeken zult u heel weinig aantreffen op deze site. Maar in bepaalde gevallen staat de zeldzaamheid voorop en bieden we ze dus toch aan.

** = matige 2e hands staat: Nog te gebruiken exemplaar, compleet, heeft duidelijk sporen van gebruik, bijv. verkleuring, aantekeningen: Hierbij gaat het om gelezen boeken die intact zijn, maar 'waar iets aan mankeert'. Dit kan van alles zijn en wat er aan mankeert wordt vaak omschreven. Het gaat hier nooit om ex-bibliotheek exemplaren. Beschrijvingen met balpen kunnen voorkomen, er kan sprake zijn van zwaardere vlekken, gebroken ruggen, schade aan de kaft, notities etc. etc. Bij goedkope boeken (vaak massaal in voorraad en niet heel nauwkeurig ingedeeld) zijn bij uitzondering wel eens kleine afwijkingen mogelijk naar 'leesexemplaar' of 'redelijk'

*** = redelijke 2e hands staat: Gebruikt, maar compleet, vertoont sporen van gebruik, bijv. een lichte verkleuring van de omslag: Hierbij gaat het om gelezen boeken die intact en 'technisch vrijwel in orde' zijn. Kan beschrijvingen met potlood of pen bevatten, ingeplakte ex-libri, kleine scheurtjes, zwakke ruggen, lichte verkleuringen van de rug, lichte vlekken, lichte kaftschade, slijtage aan de band, enzovoorts. Bij goedkope boeken (vaak massaal in voorraad en niet altijd heel nauwkeurig ingedeeld) zijn bij uitzondering wel eens kleine afwijkingen mogelijk naar 'matig' of 'goed'. Boeken in de rubriek 'Aanbiedingen' zijn bijvoorbeeld altijd ingedeeld als zijnde 'matig' of 'redelijk', maar ze kunnen ook best 'goed' zijn.

**** = goede 2e hands staat: Gebruikt, maar in prima conditie, lichte sporen van gebruik: Hierbij gaat het om gelezen boeken die intact en 'technisch in orde' zijn. Gelezen boeken hebben vrijwel altijd leessporen. Het kan hier gaan om lichte leesvouwen, d.w.z. kreukjes op de rug, heel lichte kaftschade en/of slijtage, iets zwakke ruggen, beschrijvingen met potlood, naam voorin e.d. Defecten, als ze al aanwezig zijn, zijn echter nooit ernstig van aard. Boeken in deze categorie zijn in het algemeen verzamelwaardig. Bij goedkope boeken (vaak massaal in voorraad en niet heel nauwkeurig ingedeeld) zijn bij uitzondering wel eens kleine afwijkingen mogelijk naar 'redelijk' of 'als nieuw'

***** = zeer goede 2e hands staat / als nieuw: Lijkt niet gebruikt. Schoon en intact. Geschikt als cadeau: Hierbij gaat het om zogenaamde 'cadeau exemplaren', een term die is afgeleid van het Amerikaanse 'gift-quality'. De achterliggende gedachte is dat de koper van zo'n boek, het zonder al teveel schroom cadeau kan doen aan een relatie. Deze staat is óók zeer geschikt voor kopers die de boeken zelf houden, maar bijzonder kritisch zijn over de staat van de aangeschafte exemplaren. De boeken zijn tweedehands, maar zonder uitzondering in een zeer goede staat, wat in de praktijk betekent dat er nooit met balpen in geschreven is. Indien er met potlood in is geschreven, dan is deze beschrijving licht en redelijk goed uit te gummen. Het boek heeft vrijwel geen defecten en zeker geen ernstige defecten. Leesvouwen zijn bij de overgrote meerderheid van deze boeken niet aanwezig, of - in een enkel geval - slechts heel licht aanwezig: het boek is nooit of wellicht slechts één keer gelezen.

****** = gegarandeerd nieuw en ongelezen: Nadere uitleg is niet nodig, omdat het hier gaat om nieuwe boeken. Ze zijn gegarandeerd nieuw en ongelezen, omdat we ze in overgrote meerderheid zelf zo hebben ingekocht. Deze boeken hebben geen defecten, misschien op wat hele lichte slijtage na, van het soort dat u ook zult hebben als u een boek in de winkel koopt en naar huis vervoert.

Slotopmerkingen
Opmerkingen over de illustraties, onze garantie en de termen 'leesvouwen', 'beschrijvingen', 'zwakke rug' en 'gebroken rug', die u soms ziet bij pockets en paperbacks.

Illustraties: De scan van de kaft die u bij een groot deel van de boeken ziet, kan afkomstig zijn van een andere exemplaar dan welke wordt aangeboden. Voor de illustraties putten wij namelijk uit een archief wat sinds 1999 wordt onderhouden.

Beschrijvingen: U treft her en der op deze website termen aan als 'naam op titelblad', 'kaft beschreven' e.d. Het gaat hierbij zonder uitzondering om beschrijvingen met inkt (vulpen, balpen, viltstift e.d.) die niet uitwisbaar zijn. Vaak gaat het om namen van vorige eigenaars van het desbetreffende exemplaar, of nummers, opdrachten, prijzen of willekeurige andere teksten in inkt. Beschrijvingen met potlood worden op deze website niet vermeld en kunnen altijd aanwezig zijn, behalve in nieuwe exemplaren (******).

Enkele grafische termen:
Voor een goed begrip van veel voorkomende beschrijvingen op deze website dient u wellicht het onderstaande even te lezen, hoewel het meeste evident is.

Lichte leesvouwen: Deze zijn algemeen aanwezig in tweedehands boeken en bij de indeling in classificaties wordt hieraan geen aandacht besteed, behalve bij de categorie 'als nieuw'. Een boek met de classificatie 'als nieuw' heeft geen of weinig (zeer lichte) leesvouwen.

Zwakke rug: Deze aanduiding houdt in dat er één of meerdere middelzware leesvouwen in het boek voorkomen, echter zonder dat de integriteit van het boekblok ernstig is aangetast. Boeken met een zwakke rug worden ingedeeld in de categorie ** of *** of ****, naarmate de ernst van het defect. De meeste boeken zijn ingedeeld als ***

Gebroken rug: Deze aanduiding komt voor bij (meestal garenloos gebrocheerde) pockets en paperbacks en houdt in dat op één of meerdere plaatsen op de rug het boek te ver is doorgedrukt op een (of meerdere) zware leesvouw(en), met als gevolg dat er ernstige schade is ontstaan aan de lijmlaag in de rug. Dit soort exemplaren zijn zonder uitzondering indeeld in de categorie ** Als het defect iets minder ernstig lijkt, dan kan het boek ook in de categorie *** zijn ingedeeld. Dat kan bijvoorbeeld als de gebroken rug vrijwel voorin of achterin het boek zit. Wel defect, maar niet hinderlijk defect zogezegd. De laatste jaren wordt de PUR-lijm in de bindtechniek voor veel paperbacks steeds vaker ingezet. Het eindresultaat met gebruik van de PUR-lijm is vele malen beter (sterker) dan gebruik met conventionele lijm. Veel gelezen "recente" boeken zullen derhalve veel minder gauw de klassieke gebroken rug vertonen. Het loslaten van de pagina's bij gebruik van PUR-lijm hoort daarbij eveneens bijna tot het verleden.

Roestvlekjes: Ook wel "ouderdomsvlekjes" komen veel voor in negentiende-eeuwse en ook wel in twintigste-eeuwse boeken. De oorzaak is niet geheel bekend, maar het probleem is gerelateerd aan ofwel additieven in het papier, de productietechniek van het drukwerk, of schimmelwerking (door te hoge vochtigheid tijdens het bewaren) of een combinatie hiervan. De Engelse term is "foxing". Ferrous Oxide = ijzeroxide = roest. In de filatelie heeft men het over "licht tropisch" indien er sprake is van aantasting door roest, hetgeen wijst op een te hoge luchtvochtigheid bij het bewaren. Roest is moeilijk te verwijderen en is derhalve voorbehouden voor duurdere objecten en moet worden overgelaten aan specialisten.

Franse titel: De allereerste (rechter) pagina van een boek waarop, meestal alleen, de titel van het boek staat en voorafgaand aan de volledige titelpagina, waarop naast de titel ook andere informatie staat. Wordt ook 'voordehandse titel' genoemd. In de Essef komt het regelmatig voor dat Franse titels van uitgebreide teksten zijn voorzien. Met name bij de bekende genummerde reeks van Uitgeverij Meulenhoff - in de jaren '60 en '70 is de Franse titel gebruikt voor een korte biografie en/of bibliografie (titellijsten) van de auteur. Zowel de voor- als achterzijde van Franse titels kunnen zijn bedrukt.

Schutbladen: Hiermee wordt het boekblok aan het omslag (band) bevestigd. De éénmaal gevouwen (4 pagina's) vellen worden aan de rugzijde op de boven- en onderkant van het boekblok geplakt. Vervolgens wordt het gehele boekblok met de opgeplakte schutbladen in de band geplakt. Schutbladen zijn vaak gemaakt van ongestreken papier met een gramgewicht van 120 t/m 170 gram, iets zwaarder dan de rest van het papier. Schutbladen kunnen bedrukt worden, zowel aan voor- als achterzijde. Op deze website worden Franse titels ook wel schutblad genoemd, hoewel dat misschien niet altijd helemaal klopt, met name als het gaat om garenloos gebrocheerde boeken, die strikt genomen geen schutbladen hebben. Indien het papier van het boekblok stevig genoeg is, is het mogelijk om het boekblok zonder schutbladen in de boekband te hangen. Men spreekt dan van aangedrukte schutbladen. De eerste en laatste pagina van het boekblok zullen dan uiteraard onbedrukt zijn.

Gebrocheerd: Een boek waarvan de vellen genaaid of garenloos gebonden zijn, voorzien van een papieromslag.

Pocket / Paperback / Gebonden boek: Een paperback is een genaaid of garenloos gebrocheerd boek met een slap omslag (dun karton). Kleine paperbacks worden ook pockets of pocketboek genoemd. Wij duiden paperbacks die ruwweg kleiner zijn dan 19x12,5 cm aan als 'pocket' op deze website. Een exacte indeling is echter niet mogelijk. Paperbacks zijn doorgaans garenloos gebrocheerd, d.w.z. dat vergaarde katernen in de rug worden gefreesd, gelijmd en met een omslag omtrokken. Bij deze techniek wordt geen garen gebruikt, er wordt alleen gebruik gemaakt van lijm (soms overplakt met gaas). Bij genaaid gebrocheerde boeken worden katernen aan elkaar genaaid (met garen) en vormen zodoende een boekblok. Daar omheen wordt een omslag aangebracht. Bij genaaid gebonden boeken worden katernen eveneens aan elkaar genaaid met garen, maar daar omheen wordt een (vaak dik kartonnen) band aangebracht met behulp van schutbladen. In veel gevallen wordt er een kapitaalbandje aangebracht.

Kapitaalbandje: Stukje weefsel dat aan de boven- en onderzijde van een boekblok wordt aangebracht ter versiering van het boek. Voor het aanbrengen van kapitaalbandjes is een minimale rugdikte nodig. Deze rugdikte verschilt van binderij tot binderij, maar meestal kan men minimaal 5 mm aanhouden.

Stofomslag: Sommige paperbacks en (vooral) gebonden boeken zijn voorzien van een stofomslag. Dit is een extra papieren omslag (meestal los) om de boekband, ter bescherming van de boekband. Daarnaast heeft een stofomslag ook een informatieve en blikvangersfunctie. Eng: dust jacket.

Engelstalige boeken: Bij sommige Engelstalige boeken ziet u aanvullende informatie over de staat, overeenkomstig de terminologie die gebruikt wordt door Amerikaanse internetwinkels en prijscatalogi. We doen dit vooral bij de zg. "Ace-Doubles" en "collectible paperbacks" die naar de aard en waarde van de boekjes een bijzondere, iets afwijkende omschrijving van de conditie verdienen. Vooral bij de wat oudere verzamelwaardige pockets, bijv. uit de jaren '40, '50 en '60 [de z.g. "vintage era"], kunt u dit soort omschrijvingen aantreffen, aangezien boeken uit deze periode die geheel zonder defecten zijn, tamelijk zeldzaam aan het worden zijn. Toevoegingen zijn mogelijk zoals M = brandnew, F = Fine, VG = Very Good, soms aangevuld met een + of -, G = Good, soms aangevuld met +, A = Acceptable en P = Poor. Uitleg over deze aanduidingen kunt u vinden op de Engelstalige pagina betreffende het toekennen van gradaties in de conditie. Er is onderscheid gemaakt (t.b.v. verzamelaars) in boeken met een Amerikaanse uitgever en alle overige Engelstalige boeken d.m.v. een vlaggetje voor de boekbeschrijving.

ASIN's
Bij boeken van voor ca. 1975 (voor ca. 1970 zijn er geen ISBN nummers toegekend en tot ca. 1975 zijn ze niet altijd in het boek genoemd) kunt u sporadisch een ASIN i.p.v. een ISBN nummer aantreffen. ASIN staat voor 'Amazon Standard Identification Number'. Het nut hiervan is dat u hiermee op de diverse Amazon websites kunt zoeken naar aanvullende informatie. Kwestie van kopiëren en plakken van de ASIN in de zoekmachines van www.amazon.com of www.amazon.co.uk. Zo kunt u bijvoorbeeld ook prijzen vergelijken tussen ons en andere aanbieders! Bij toewijzing door ons van een ASIN aan een bepaald boek kan het soms voorkomen dat er sprake is van een iets afwijkende kaft of uitvoering. Zelfs op Amazon zijn niet alle uitvoeringen van alle titels beschreven en/of voorzien van afbeeldingen van kaften.

Garantie: Wij proberen continu naar eer en geweten alle boeken in de juiste categorie in te delen. Fouten komen weinig voor, maar zijn niet geheel uit te sluiten. Het blijft natuurlijk mensenwerk en niemand is onfeilbaar. Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de geleverde kwaliteit, dan is terugzending altijd mogelijk. Boeken hoeven dan niet te worden betaald en een eventueel reeds betaald bedrag wordt door ons teruggestort. Een en ander is in meer detail beschreven in onze Leveringsvoorwaarden.